ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) นำธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ด้วย “โครงการ URGreen หลังคาระบบโซลาร์เซลล์”

นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต (ซ้ายจากป้าย), 
นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาจากป้าย) และทีมงาน

ประเทศไทย, 8 ธันวาคม 2021 – บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป และ นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต เปิดโครงการ “URGreen กับหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ใน บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)” ที่นำมาใช้ เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรของโลก

แผงหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ณ หลังคาโรงงานและคลังสินค้าทั้งหมดของ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)

โครงการ URGreen ในส่วนงานหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ เริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายน 2562 และเสร็จสมบูรณ์ 100% ด้วยการติดตั้งแผงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน 6 แห่ง และคลังสินค้าอีก 4 แห่ง ของ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ที่จังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งแต่เดิมเป็นการใช้พลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและไม่สามารถทดแทนได้ ซึ่งการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับค่านิยมด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

(จากซ้ายไปขวา) นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด, นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต และทีมงาน

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โดยทั่วไป เรามักคิดว่าการดำเนินธุรกิจนั้น จำต้องมุ่งหวังผลกำไรเป็นสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด แต่อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่แท้จริง ต้องมีความคำนึงถึงคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโลกของเรา เพราะการดำเนินธุรกิจนั้น ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อ ทำธุรกิจ เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อทุกคน และโลก เมื่อเราอยู่ได้ ทุกคนอยู่ได้ และยังรักษ์โลกอยู่ด้วย จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”

นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

“พลังงานหมุนเวียนจากหลังคาระบบโซลาร์เซลล์ นับเป็นก้าวแรกที่ช่วยจัดการกับวิกฤติการโลกร้อน หรือ Global Warming และ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จะไม่หยุดเพียงโครงการนี้ เรายังมุ่งดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้โลกของเราเป็นโลกใบที่น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น” นายฐานันท์ กล่าวเสริม

แผงหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จจากโรงงานแรก เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยสามารถนำจ่ายกระแสไฟฟ้าได้จำนวน 1 เมกะวัตต์ ต่อมาติดตั้งเพิ่มเติมทุกหลังคาโรงงาน และคลังสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 เมกะวัตต์ 

นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต คาดการณ์ว่า “แผงหลังคาโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ทุกหลังคาโรงงานและคลังสินค้าของบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 8.3 ล้านกิโลวัตต์ต่อปี ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 10% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ ด้วยปริมาณดังกล่าว เราจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนได้ถึง 4,855 ตัน”

นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์  ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต

โครงการ “URGreen ส่วนงานหลังคาระบบโซลาร์เซลล์” เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูอาร์ซีฯ ด้านความยั่งยืน “Live Sustainability. Live URC.” ซึ่งมีความหมายถึงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินงานอย่างเหมาะสม และรักษ์สิ่งแวดล้อม”

“ในฐานะผู้ผลิตอาหาร ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดำเนินการด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เฉกเช่นกับที่ค่านิยมบริษัทฯ ที่เรายึดถือเสมอมาด้วยการ “ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ หรือ Delight everyone with good food choices” นายวัฒน์ธวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2535 ภายใต้การบริหารงานของ JG Summit Holdings, Inc. (JGS) ซึ่งเป็นบริษัทแม่และดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี สำหรับ ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack’n Jill) ผู้ผลิตฟันโอ (Fun-O) ครีมโอ (Cream-O) ดิวเบอร์รี่ (Dewberry) โรลเลอร์ โคสเตอร์ (Roller Coaster) ทิวลี่ (Tivoli) โลซาน (Lausanne) ไดนาไมท์ (Dynamite) ลัช (Lush) และอื่นๆ อีกมากมาย ได้ดำเนินธุรกิจมา 28 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในค่านิยมหลักของการดำเนินธุรกิจ คือ “ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ” หรือ “Delight Everyone with Good Food Choice”