เสียวหมี่ ประกาศแต่งตั้งอดีตผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียจาก Credit Suisse เป็น CFO คนใหม่

เสียวหมี่ คอร์ปอเรชั่น (“Xiaomi” หรือ “Group”; stock code:1810) ประกาศวันนี้ว่าคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ได้เลือก มร. อะลาน หลำ (Alain Lam) ขึ้นเป็น CFO และรองประธาน จะเริ่มตำแหน่งใหม่ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563

มร. หลำ ในวัย 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขามีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจมากกว่า 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมในแผนกวาณิชธนกิจและตลาดทุนของบริษัท Credit Suisse ในเอเชียแปซิฟิก และก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่บริษัท Morgan Stanley ซึ่งครอบคลุมตลาดทุนด้านเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมในเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เสียวหมี่ได้ประกาศให้กรรมการบริหาร รองประธานบริหารอาวุโสและอดีต CFO มร. ชิว โช่ว จือ รับตำแหน่งเป็นประธานบริหารฝ่ายต่างประเทศของกรุ้ป โดยการเปลี่ยนตำแหน่งงานและยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและรองประธานบริหารอาวุโส โดย มร. หวาง เสียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทน CFO ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนกระทั่งคณะกรรมการสรรหา CFO ได้พบผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง CFO