ดีไอทีพี เปิดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy

กรุงเทพฯ – 5 สิงหาคม 2562 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP ) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(TPSO) เปิดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการบริหาร NEA เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งหัวข้อปีนี้มุ่งไปที่การสร้าง ASEAN Branding ให้มีความแข็งแกร่ง และการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างภูมิภาคอาเซียน

ในภาพนายปริญญ์  พานิชภักดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ขวาสุด) นายวิทยากร มณีเนตร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สายด่วน 1169 หรือเว็บไซต์ nea.ditp.go.th  และ facebook.com/nea.ditp