AIS – กสทช. ส่งความห่วงใย ให้ลูกค้าโทรฟรีหมายเลขฉุกเฉิน 1668, 1669,1330 พร้อมสายด่วนช่วยเหลืออื่นๆ

24 กรกฎาคม 2564 : เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า AIS สามารถส่งต่อ สื่อสาร ขอความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที  ดังนั้น AIS จึงร่วมกับ กสทช. ให้ลูกค้า สามารถโทร.ฟรี ไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ ได้แล้ว ดังนี้

·      1668 สายด่วนโควิด

·      1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

·      1330 สปสช.

·      1323 สายด่วนสุขภาพจิต

·      1422 กรมควบคุมโรค

·      1646 ศูนย์เอราวัณ

·      1506 ประกันสังคม

โดย AIS พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าและคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมกันผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน

คุณปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร-กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS