อโกด้าจับมือ กทม. เปิดตัวโครงการ ‘Agoda Tech Day Camp’

กิจกรรมเวิร์คช็อปด้านเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของอโกด้าสำหรับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School) จัดทำโครงการ Agoda Tech Day Camp กิจกรรมเวิร์คช็อปด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยในปี 2566 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนนาหลวง จำนวน 60 คนได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ในงานดังกล่าว มีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินโครงการเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหลวง และนายออมรี มอร์เกนสเติร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ อโกด้า โดยมีพนักงานชาวไทยของอโกด้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการอบรมและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่โดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับการสอนสร้างเว็บไซต์ให้กับนักเรียนโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น React-Bootstrap

โดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา ได้ร่วมพัฒนาเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยี อโกด้ามีความหลงใหลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น การศึกษาด้านเทคโนโลยี Hackathon และ โครงการ Codegoda กิจกรรมแข่งขันเขียนโค้ดซึ่งอโกด้าจัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แสดงความพร้อมที่จะร่วมงานกับอโกด้าในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี โดยกล่าวว่า “การปลูกฝังให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราที่จะพัฒนาเมืองอันเต็มไปด้วยชีวิตอย่างกรุงเทพฯ โดยโครงการ ‘Agoda Tech Day Camp’ จะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดด้านดิจิทัลสำหรับนักเรียนไทยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” ผู้ว่าฯ ยังหวังที่จะขยายความร่วมมือนี้ไปสู่การร่วมกับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรให้พร้อมรับมือกับสังคมที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในวันข้างหน้า

นายออมรี มอร์เกนสเติร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอโกด้า แสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ กทม. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยคุณออมรีกล่าวว่า “ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อโกด้ามองว่าหน้าที่หลักของเรา คือการลงทุนและถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้และ know-how แก่เหล่าผู้นำในอนาคตเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีทักษะที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จได้”

โครงการ ‘Agoda Tech Day Camp’ ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือระหว่างอโกด้าและกทม. โดยทั้งสองฝ่ายยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ได้มีโอกาสดำเนินการร่วมกัน อาทิ โครงการปลูกต้นไม้กลางกรุง กิจกรรม Action Day PM 2.5 BKK และโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่ตลาดน้อย