“ติด-ต่อ-เตียง” ติดโควิด-19 แล้ว ติดต่อใคร ถึงจะได้เตียงและที่กักตัว

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วง​ทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร​นั้น คือ อีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

Verve PR จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวมรายชื่อเพจหรือหน่วยงานภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดหาเตียงหรือเป็นตัวกลางในการประสานงานหาโรงพยาบาล ตลอดจนการประสานงานเรื่องรถรับส่ง อัพเดท วันที่ 30 เมษายน 2564 จึงขอความกรุณาท่าน ช่วยเป็นช่องทางในการเผยแพร่โปรเจ็คเพื่อชาตินี้

“ติด-ต่อ-เตียง” ติดโควิด-19 แล้ว ติดต่อใคร ถึงจะได้เตียงและที่กักตัว

เราหวังข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกในแง่ของการเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดจากโควิด-19 นะคะ