NICE เสนอผลิตภัณฑ์ Customer Experience ดันไทยสู่ยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

NICE เสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Customer Experience ช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

บริษัท NICE ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทั้งระบบคลาวด์และ on-premise แสดงความมุ่งมั่นพันธกิจในการช่วยเหลือให้ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการ BFSI และผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561–บริษัท NICE ประกาศนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ customer experience แบบครบวงจร(end-to-end)เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ผ่านมาโซลูชั่นจากบริษัท NICE ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในภาคการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัยรวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยบริษัท NICE มีโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมซึ่งหลาย ๆ บริษัทในประเทศไทยมีความต้องการเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าพึ่งพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างโดดเด่นและราบรื่น

เนื่องจากบริษัทNICE ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าสองทศวรรษแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารประกันภัยและธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำล้วนเป็นลูกค้าหลักของบริษัท

 

NICE เสนอผลิตภัณฑ์ Customer Experience ดันไทยสู่ยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(APAC) ซึ่งเป็นตลาดสำคัญสำหรับ NICE ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทมุ่งมั่นขยายพันธกิจมีการขยายทีมงานสนับสนุนคู่ค้าพันธมิตรและช่องทางการขาย (Alliances and Channelsteam)เพื่อรองรับEcosystemของเหล่าคู่ค้าที่กำลังเติบโตขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องการอบรมให้แก่คู่ค้าที่สำคัญอันได้แก่ Sino S Tech, JADS Comm Limited, Dimension Data และ At Vantage เพื่อร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกับบริษัทNICE ในการบริการด้านการให้คำปรึกษา (Consultative selling) และนำเสนอโซลูชั่นแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

บริษัท NICE ยังคงมุ่งมั่นตามแนวทางเชิงกลยุทธ์สี่ข้อสำหรับปี 2018 นี้ได้แก่ ระบบคลาวด์ (Cloud), การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง(Omni-channel), การวิเคราะห์การสนทนาหลากหลายช่องทาง(AnalyticsSolution), และ ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation)กลยุทธ์เหล่านี้ครอบคลุมถึงการนำเสนอคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากภายในบริษัทเอง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่น

แนวทางการพัฒนาโซลูชั่นของ NICE ที่เน้นในเรื่องระบบคลาวด์ต้องมาก่อน (cloud-first approach) ทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนความคล่องตัวและความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องของทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้การที่บริษัทNICE ยังมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ก้าวล้ำสู่ระดับที่สูงขึ้นของการใช้งานและสร้างบูรณาการได้ทั่วทั้งองค์กรปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเรื่องล้ำสมัยของอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในเวทีการแข่งขัน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของNICE ล้วนสร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มล้ำสมัยของปัญญาประดิษฐ์(AI)และการเรียนรู้ของจักรกล(Machine Learning)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ล้ำหน้าคู่แข่ง

 

 

นวัตกรรมล้ำสมัยในเรื่องปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของจักรกลเป็นองค์ประกอบสำคัญโดดเด่นในชุดโซลูชั่นของNICE โดยเฉพาะ NICE Real-time Authentication (RTA), Robotic Process Automation (RPA) และ Nexidia Analytics

NICE Real-time Authentication(RTA)เป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง ด้วยความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวภาพเสียง (Voice biometrics) ผ่านหลายช่องทางได้แบบเรียลไทม์โดยการใช้กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์แต่ละคน(voiceprints) ซึ่งสร้างมาจากเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในอดีตลูกค้าปลายทางไม่ต้องพยายามตอบคำถามมากมายเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงอีกต่อไป และเป็นรูปแบบการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงที่มีความปลอดภัยสูง อย่างเช่นลูกค้าโทรเข้ามาแล้วระบบวิเคราะห์และ เปรียบเทียบเอกลักษณ์เสียงและทราบทันทีว่าท่านเป็นใคร

NICE Robotic Process Automation (RPA) เป็นระบบเสมือนหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ (cognitive robot) ระบบจะรวบรวมการทำงานที่ซ้ำซาก น่าเบื่อหน่าย ต้องทำเป็นประจำทุกวัน ไม่ต้องการการตัดสินใจแปลงให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ถูกทำโดยระบบเสมือนหุ่นยนต์ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานback-office โดยเฉลี่ยใช้เวลา 80% ของวันในกิจกรรมเช่นการกรอกแบบฟอร์มการคำนวณซ้ำ ๆ หรือ รับใบสั่งซื้อของลูกค้ามาดำเนินการต่อ (processing orders) งานเหล่านี้อาจมีความสำคัญสำหรับการสนับสนุนลูกค้า แต่สำหรับพนักงานเป็นงานที่น่าเบื่อ ทำลายแรงจูงใจในการทำงานแถมยังมีข้อผิดพลาดมากมายและเสียเวลาอีกด้วยRPA จะช่วยทำให้งานเหล่านี้ถูกทำโดยอัตโนมัติด้วยระบบเสมือนหุ่นยนต์ช่วยลดงานที่ทำโดยมนุษย์ลงได้ สูงสุดถึง95 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวและเพิ่มความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการทำตามคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง

นอกจากนี้บริษัทNICE ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในทุกๆส่วนของธุรกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการนำเสนอโซลูชั่นNexidia Analytics ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ชาญฉลาดในการวิเคราะห์เสียงและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อค้นหามูลค่าที่มีอยู่ในข้อมูลมหาศาลของเสียง บทสนทนาวีดีโอ และข้อความต่างๆ ที่ไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Data)ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยง่าย

Mr. Darren Rushworth ประธานบริหารประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (NICE APAC President) บริษัท NICE กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ Thailand 4.0 ผ่านทางโซลูชั่นที่ล้ำสมัยของเรา โซลูชั่นเหล่านี้ช่วยให้บริษัทในประเทศไทยสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าพึ่งพอใจและเกินความคาดหวังให้แก่ลูกค้าของเขา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิภาพทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นในพันธกิจต่อประเทศไทยเสนอโซลูชั่นของเราให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ”

 

เกี่ยวกับ NICE

NICE (Nasdaq: NICE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรในระบบคลาวด์และon premiseช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structure Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) NICE ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและปกป้องประชาชน มีองค์กรมากกว่า 25,000 แห่งในกว่า 150 ประเทศรวมถึงบริษัทในFortune 100 กว่า 85 แห่งล้วนกำลังใช้โซลูชั่นของ NICE ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nice.com