Luganodes ผู้ให้บริการสเตกกิงในบล็อกเชนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก มาจากเมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ลูกาโน สวิตเซอร์แลนด์, 6 ตุลาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ลูกาโนดส์ (Luganodes) ผู้ให้บริการสเตกกิง (staking) ระดับสถาบันจากสวิตเซอร์แลนด์ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนระดับโลกสำหรับเครือข่ายพรูฟออฟสเตค (Proof-of-Stake หรือ PoS) และทำให้สถาบันมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต ลูกาโนดส์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขยายเครือข่ายพรูฟออฟสเตคผ่านโครงสร้างพื้นฐานกระจายศูนย์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และขยายยกระดับได้

บล็อกเชนที่ใช้กลไกฉันทามติแบบพรูฟออฟสเตคจะใช้ผู้ตรวจสอบ (validator) แทนที่จะเป็นผู้ขุด (miner) โดยผู้ตรวจสอบคือเซิร์ฟเวอร์ (โหนด) ซึ่งควบคุมซอฟต์แวร์บล็อกเชนที่รับผิดชอบการเพิ่มบล็อกใหม่เข้าไปในบล็อกเชน การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งต้องมีการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องในด้านมาตรฐานเชิงเทคนิค ความแม่นยำของการดำเนินการเชิงเทคนิค ความแข็งแกร่งเชิงปฏิบัติการ และประสิทธิภาพของสมรรถนะการดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบที่ต่ำกว่ามาตรฐานอาจถูกลงโทษด้วยการปรับเงินจำนวนมาก (slashing) และถูกกีดกันออกจากเครือข่ายโดยสิ้นเชิง ในการนี้ ลูกาโนดส์ช่วยขจัดความท้าทายเชิงปฏิบัติการและเชิงเทคนิคสำหรับสถาบันต่าง ๆ ในการควบคุม บริหารจัดการ และรักษาโหนดผู้ตรวจสอบอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่ม ลูกาโนดส์ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอในด้านความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการและประสิทธิภาพ จึงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากชุมชน PoS จำนวนมาก รวมถึงโพลีกอน (Polygon) และตรอน (TRON) ปัจจุบันลูกาโนดส์เป็นผู้ให้บริการสเตกกิงที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันราว 500 ล้านดอลลาร์และดำเนินงานในเครือข่าย PoS ที่ดำเนินการอยู่มากกว่า 5 เครือข่าย สมรรถนะการดำเนินงานของลูกาโนดส์ได้รับการยืนยันโดยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) เชิงปฏิบัติการซึ่งสามารถวัดได้บนเครือข่ายที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อย่างเช่นบนเครือข่ายตรอน ลูกาโนดส์มีระยะเวลาการทำงานอย่างไม่ขัดข้อง (uptime) 100% โดยไม่พลาดรายการบล็อกใด ๆ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนระดับสถาบันหลากหลายราย ส่งผลให้ลูกาโนดส์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ 15 อันดับแรกบนเครือข่ายตรอน

“วิสัยทัศน์ของเราคือมุ่งสร้างอินเทอร์เน็ตแบบกระจายศูนย์ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวสำหรับทุกคน และเมืองลูกาโนจะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน” อานุจ แชนคาร์ (Anuj Shankar) ซีอีโอลูกาโนดส์ กล่าว

ลูกาโนดส์ถือกำเนิดขึ้นในเมืองลูกาโน สวิตเซอร์แลนด์ โดยเกิดจากโครงการแพลนบี (Plan B) และมุ่งเป็นผู้บุกเบิกโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ โครงการลูกาโน แพลนบี เป็นโครงการร่วมระหว่างเมืองลูกาโนกับเทเธอร์ (Tether) เพื่อเร่งการใช้งานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของเมือง แผนดังกล่าวนี้มุ่งขยายบล็อกเชนทั่วทั้งเมืองเพื่อให้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทุกด้านของชีวิตประจำวันสำหรับผู้อยู่อาศัยในลูกาโน โครงการนี้ยังทำให้เกิดการเข้าถึงกองทุนเพื่อการลงทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านสวิสฟรังก์สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยสตาร์ทอัพ และเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของธุรกิจที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะนำความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และผู้คนมาสู่ลูกาโน