หัวเว่ย ชู Atlas สร้าง AI Infrastructure ตอบทุกโจทย์ภาคธุรกิจ

image.png

หัวเว่ยในฐานะหนึ่งในผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้าน  AI ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกด้าน ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas จะมีตั้งแต่ชิปประมวลผลทางด้าน AI อาทิ Huawei Ascend และในส่วนงานทางด้าน AI จะมีผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas และ MindSpore ซึ่งเป็น Framework ที่สามารถรองรับการประมวลผล AI ส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas มีดังนี้

Huawei Ascend AI การประมวลผลที่ทรงพลัง

ทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Ascend ชิปประมวลผล AI การประมวลผลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูง นับเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องของโปรเซสเซอร์ Ascend หัวเว่ยผู้พัฒนาโซลูชันไอซีทีระดับโลกได้ส่งผลิตภัณฑ์โซลูชัน AI รองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ เป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีพลังการประมวลผลประสิทธิภาพสูง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้มี Huawei Ascend 2 รุ่นหลักๆ ได้แก่

image.png

 •Huawei Ascend 910 หน่วยประมวลผล AI ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานสูงสุดเพียง 310 วัตต์ เท่านั้น เหมาะสำหรับการนำไปใช้ประมวลผลในการทำเทรนนิ่ง เพื่อสร้างโมเดลสำหรับ AI 

image.png

Huawei Ascend 310 หน่วยประมวลผล AI ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานสูงสุดเพียงแค่ 8 วัตต์ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุปกรณ์ Edge, IoT หรือหุ่นยนต์ ที่ต้องทำอนุมานโดยใช้งานโมเดล AI

image.png

Huawei Atlas – Platform ประมวลผล AI สำหรับตอบโจทย์การใช้งานภาคธุรกิจ

ส่วนทางด้านแพลตฟอร์มในการประมวลผล AI ที่มีรูปแบบการนำไปใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การ์ดสำหรับเร่งการประมวลผล AI ไปจนถึงคลัสเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งภายใน Data Center โดยสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

·  Huawei Atlas 900 AI Cluster เป็นการประมวลผล AI ในแบบคลัสเตอร์ ที่มีการติดตั้ง Huawei Ascend 910 จำนวนหลายพันชุดพร้อมระบบเครือข่าย 100G RoCE เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลและการ Train AI เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมซอฟต์แวร์ครบวงจร

·   Huawei Atlas 800 AI Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับทั้งการทำ AI Training และ Inference อีกทั้งยังรองรับการติดตั้ง Huawei Atlas 300 AI Accelerator Card ได้สูงสุดถึง 8 ชุดอีกด้วย ซึ่งเหมาะกับงานการวิเคราะห์วิดีโอและภาพ

·   Huawei Atlas 800 Deep Learning System ระบบที่มาพร้อมกับ Deep Learning Service (DLS) เพื่อให้ AI Developer และ Data Researcher ทำการสร้าง AI ได้ทันที ครอบคลุมถึงการทำ Data Labeling, Model Generation, Model Training และ Model Inference ในหนึ่งเดียว 

·  Huawei Atlas 500 AI Edge Station อุปกรณ์สำหรับประมวลผลทางด้าน AI แบบ Edge Computingพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ LTE ในตัว อีกทั้งยังสามารถประมวลผลภาพหรือวิดีโอได้ด้วยประสิทธิภาพสูง

·  Huawei Atlas 300 AI Accelerator Card การ์ดเร่งการประมวลผล AI ที่ใช้ Huawei Ascend 310 และ Ascend 910 สำหรับรองรับงานที่หลากหลายทั้งการทำ Training และ Inference พร้อม Hardware Encoding/Decoding เร่งการประมวลผลภาพและวิดีโอในตัว 

·  Huawei Atlas 200 AI Accelerator Module ชุดประมวลผลทางด้าน AI ที่มีขนาดเล็กเพียงเท่ากับครึ่งหนึ่งของบัตรเครดิต และใช้พลังงานเพียงแค่ 9.5W ที่สามารถประมวลผล HD Video แบบ Real-time ได้พร้อมกันถึง 16 Channel สำหรับการนำไปติดตั้งภายในกล้อง, โดรน และหุ่นยนต์ 

·  Huawei Atlas 200 DK AI Developer Kit ชุดทดสอบที่ใช้ในการพัฒนาและใช้งาน AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Ascend 310 ของหัวเว่ย ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สามารถทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

Huawei MindSpore – AI Computing Framework สำหรับการพัฒนาระบบ AI

image.png

MindSpore เป็นAI ComputingFramework ที่ถูกพัฒนาโดยหัวเว่ย เป็น Framework สำหรับใช้พัฒนา AI รองรับตั้งแต่การทำ Model Development, Execution, Deployment และ Cloud-Edge-Device ได้ในหนึ่งเดียว อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของหัวเว่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่มาพร้อมการประมวลผลแบบคู่ขนาน

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ตระกูล Atlas ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอัจฉริยะ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด portfolio โซลูชัน AI ที่ครบวงจรและเป็นยุทธศาสตร์ AI ของหัวเว่ย พร้อมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า