ร่วมสร้างเกราะป้องกันภัยหลอกลวงทางดิจิทิลได้แล้ววันนี้ บน TikTok

TikTok จับมือ depa สานต่อ ลอง-D Challenge ชวนผู้ใช้แชร์วิธีรับมือกลโกงและการหลอกลวงทางดิจิทัล มุ่งหวังเสริมภูมิคุ้มกันภัยที่แฝงมาในออนไลน์ให้สังคม

ในยุคที่คนไทยเกือบทั้งประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างไร้ข้อจำกัด แม้จะสร้างประโยชน์มากมาย แต่อีกมุมหนึ่งปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์หรือการหลอกลวงทางดิจิทัลก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ข้อมูลจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า การหลอกลวงผ่านเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน โดยสถิติชี้ให้เห็นว่าในปี 2564 ประเทศไทยได้รับการโทรศัพท์หลอกลวงมากกว่า 6.4 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 270 และข้อความ SMS หลอกลวงเพิ่มขึ้นร้อยละ 57

จากการร้องเรียนในปี 2564 พบว่ามีเหยื่อมากกว่า 1,600 รายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนออนไลน์ 48,513 ข้อ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่แล้ว

จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รู้เท่าทัน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้แก่ตนเองและสังคม ในแง่ของหน่วยงานภาครัฐต้องยกระดับขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

TikTok นอกจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงที่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับผู้ใช้และแบรนด์ต่างๆ ผ่านการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดทั้ง 4 มิติในด้านความปลอดภัยแล้ว ยังมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ จัดกิจกรรม แคมเปญ รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้มาโดยตลอด

สอดคล้องกับแนวทาง สศช. ที่เสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงดิจิทัล (Scammers / Frauds) ในระดับนโยบาย คือการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรณรงค์และให้ความรู้ให้แก่ประชาชนนั่นเอง

ซึ่งเมื่อวัดจากความสำเร็จของ ลอง-D Challenge ที่ TikTok จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชีวิตประจำวันท่ามกลางยุคชีวิตวิถีใหม่” ในปีที่ผ่านมา ที่สามารถส่งต่อความตระหนักรู้จากประชาชนสู่ประชาชนผ่านการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นบน TikTok ได้มากกว่า 100,000 ครั้ง จึงเป็นโอกาสอันดีอีกคร้้งในปีนี้ ที่จะสานต่อโครงการ ลอง-D Challenge SEASON 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ เทคนิคการป้องกันในด้านการหลอกลวงทางดิจิทัล

โดยเชิญชวนให้ผู้ใช้ TikTok ครีเอทคอนเทนต์ แชร์วิธีรับมือภัยในยุคดิจิทัลของแต่ละคน ไม่ว่าจะเทคนิครู้ทันและจัดการแก๊งคอลเซนเตอร์ หรือการรับมือเมื่อเจอ Email มาขอข้อมูลสำคัญหรือแจ้งว่ากำลังทำผิดกฎหมาย การใช้วิจารณญาณข่าวจริง/ข่าวปลอม เป็นต้น

หัวใจสำคัญของเนื้อหาที่จะถูกครีเอทขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ในทุกรูปแบบที่จะสื่อสารด้วยความสนุกและเข้าใจง่ายผ่านวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ ทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศแล้ว เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนไทยเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยอีกด้วย

ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy, TikTok กล่าวว่า “TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลมาโดยตลอด ทั้งในระดับนโยบายไปจนถึงการทำกิจกรรมและการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เราเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของ Community เมื่อรวมกับความ Creativity จาก Creators (ผู้สร้างสรรค์) และ Users (ผู้ใช้) แล้วจะสามารถสร้าง Positive Impact ในทุกด้านให้แก่สังคม การร่วมมือกับ depa สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสานต่อแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงดิจิทัล โดยนอกจากจะทำให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนัก รู้เท่าทัน ตลอดจนป้องกันและรับมือภัยออนไลน์ได้แล้ว ยังนับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมดิจิทัลที่เป็นบวกควบคู่ไปกับภารกิจการส่งต่อความบันเทิงให้กับชุมชนผู้ใช้ บน TikTok”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับ ลอง-D Challenge SEASON 2 บน TikTok ได้ที่ #ลองDCHALLENGESEASON2