U-vein แอปใหม่ล่าสุด อยู่เวร แหล่งงาน part-time สำหรับคุณหมอ

U-vein แอปใหม่ล่าสุด อยู่เวร แหล่งงาน part-time สำหรับคุณหมอ

U-vein (อ่านว่า “อยู่เวร”) เป็น application บนมือถือที่กำเนิดมาจากปัญหาเรื้อรังของระบบสาธารณะสุขที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานานครับ นั้นคือ

U-vein แอปใหม่ล่าสุด อยู่เวร แหล่งงาน part-time สำหรับคุณหมอ

1.) ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ซึ่งสวนทางกับปริมาณผู้สูงอายุ (ที่จะมาเป็นผู้ป่วยมากขึ้น) และปริมาณรพ.ที่เติบเติบขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เพิ่มขึ้น …​ ทำให้มีแพทย์ในบางส่วนทำการงานหนักเกินกว่าที่กำหนดของกระทรวง (ค่าเฉลี่ยการทำงานของแพทย์ 80-120 ชม/สัปดาห์ ค่าที่กำหนด < 80 ชม/สัปดาห์) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแพทย์ที่เป็นอาชีพสำคัญที่คอยดูแลสุขภาพของคนในประเทศ …

2.) นอกจากนี้รพ.เองก็ประสบปัญหาหาหมอมาอยู่เวรในช่วงนอกเวลาราชการ (part-time job ช่วงเวลาดึก – เช้า) เนื่องจากหลายครั้งแพทย์ในรพ.ลา หรือไม่สามารถสามารถมาปฏิบัติงานได้ ทำให้รพ.ต้องประกาศหาแพทย์จากที่อื่นมาอยู่เวรแทน แต่ช่องทางการประกาศก็มีอยู่จำกัด และใช้วิธีที่ยุ่งยาก เช่น โทรศัทพ์ตามรายชื่อที่มี ประกาศในเว็บบอร์ด

จาก Pain Point ดังกล่าว จึงเป็นจุดกำเนิดของ “อยู่เวร” ที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ก่อตั้งโดยทีมแพทย์ที่ทำงานทั้งในส่วนบริหารงานรพ. และการบริการ รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการ Design และพัฒนา Software จนสามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน

สำหรับช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัท และพัฒนา application ทางทีมงานได้รับการอนุเคราะห์จากทาง Software Park สนับสนุนเงินลงทุนด้านการตลาด และ True Incube สนับสนุนเงินลงทุนพร้อมสื่อโฆษณา ทั้งยังได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมรายการทีวี The Innovation Startup มาการเข้าไปบ่มเพาะ และเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยให้เป็น Startup up อย่างเต็มตัว

ปัจจุบันหลังจากเปิดตัวมา 3 เดือน มีแพทย์ลงทะเบียนแล้วกว่า 700 ท่าน และมีโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ซึ่งหลังเดือนธันวาคม 2560 ทีมงน “อยู่เวร” จะเร่ิมทำการประชาสัมพันธ์ให้เป็นวงกว้างยิ่งขั้นให้เข้าถึงรพ. และแพทย์ที่ครอบคลุมให้ทุกจังหวัด และเตรียมเปิด Feature ใหม่ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขในด้านอื่นๆ ที่ประสบปัญหาในการอยู่เวรได้มากขึ้นด้วย

ทั้งหมดนี้ทีมงานมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยให้ระบบสาธารณสุขไทยก้าวไทยยิ่งขึ้น และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นๆไป

————————————————————
รายการทีวีที่เคยไปร่วม:

The Innovation Startup by True Digital Park

คัดเลือก 4 ทีม

การนำเสนอผลงานให้กับนักลงทุนต่างชาติ

————————————————————
อื่นๆ: Pitching presentation