กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศย้ำโครงการอบรม CLMVT สำเร็จเกินคาด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศย้ำโครงการอบรม CLMVT สำเร็จเกินคาด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศย้ำโครงการอบรม CLMVT สำเร็จเกินคาด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ประกาศความสำเร็จในโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ผู้ร่วมงานสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไม่เพียงเฉพาะภายในรุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายเครือข่ายไปยังผู้ร่วมโครงการปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับแนวหน้ากว่า 60 ท่านจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทยที่ร่วมโครงการ ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศย้ำโครงการอบรม CLMVT สำเร็จเกินคาด

 

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 จำนวน 4 วันผ่านไปอย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทั้งนี้เพราะผู้เข้าร่วมงานในปีนี้ นอกจากจะสามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งภายในรุ่นของตัวเองแล้ว ยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังรุ่นที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่มีการออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบของการเป็นเครือข่าย

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงโครงการในปีนี้ว่า “เราได้พยายามออกแบบโครงการฯ ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยวิทยากรระดับโลกจาก Stanford University มาเติมองค์ความรู้ด้าน Go to Market Strategy, Growth Hacking, Building an International Brand, The Venture Mindset, และ Corporate Venturing in a Regional Ecosystem ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ก้าวสู่โลกการค้ายุคใหม่ไปด้วยกัน”

 

 

ทางด้านนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากความสำเร็จของโครงการนี้ ทำให้ NEA มีความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้สามารถพัฒนาต่อยอดและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่ง NEA สามารถปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้ทันเหตุการณ์ทุกปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

“เราสามารถ Update หัวข้อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำให้เราสามารถจับกระแสทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเมทศ จนถึงระดับโลก จึงทำให้เรามั่นใจว่าหลักสูตรและหัวข้อของเราจะทันสมัยตลอดเวลา”

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ nea.ditp.go.th