Huawei Southeast Asia Talent Development Forum

Huawei Southeast Asia Talent Development Forum ปั้นอัจฉริยะด้านไอซีที

หัวเว่ย จัดงาน Huawei Southeast Asia Talent Development Forum ปั้นอัจฉริยะด้านไอซีที พร้อมรับยุคดิจิทัล

งาน Huawei Southeast Asia Talent Development Forum 2017 เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ภายใต้ธีม “ปั้นอัจฉริยะด้านไอซีที พร้อมรับยุคดิจิทัล” (Developing ICT Talent, Empowering Digital Transformation) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล พร้อมศึกษาผ่านหลักปฏิบัติและประสบการณ์ที่โอเปอเรเตอร์ชั้นนำทั่วโลกร่วมกันถ่ายทอดให้ฟังภายในงาน

งาน Huawei Southeast Asia Talent Development Forum เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ในกรุงเทพฯ

งาน Huawei Southeast Asia Talent Development Forum เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ในกรุงเทพฯ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวในพิธีเปิดงานฟอรั่มดังกล่าวว่า “ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงทุนงบประมาณจำนวนมากเพื่อพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านไอซีที ด้วยประโยชน์อันมากมายของการก้าวสู่ดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เราขอชื่นชม หัวเว่ยที่ได้ช่วยสนับสนุนและมีบทบาทต่อเนื่องในด้านนี้ รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป”

มร. เบเคอร์ โจว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของหัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มร. เบเคอร์ โจว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของหัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“การก้าวสู่ยุคดิจิทัลกลายเป็นประเด็นที่จุดกระแสความสนใจ ในองค์กรหลายแห่ง รวมถึงผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ผู้จำหน่ายและหน่วยงานรัฐ ซึ่งทุกฝ่ายยังคงหารือและอยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาวิธีการ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือองค์กรเหล่านี้ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งพนักงานที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่งรับเข้ามาใหม่” มร. เบเคอร์ โจว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ในงานนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปรึกษาอาวุโสจากบริษัทด้านการให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลก และผู้บริหารหัวเว่ยได้ร่วมกันเสวนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่กำลังอยู่ในกระแสว่าด้วยการพัฒนาผู้มีศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล อาทิ สังคมดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนระบบไอซีทีในอนาคต แนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซลูชั่นเพื่อการพัฒนาผู้มีศักยภาพด้านไอซีทีระดับชาติ และการปรับเปลี่ยนผู้มีศักยภาพให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

มร. ไอแวน หวง หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ของหัวเว่ย

มร. ไอแวน หวง หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ของหัวเว่ย

มร. ไอแวน หวง หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “ไอซีทีได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต และทำให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในขณะนี้ นั่นคือ การทำให้เป็นระบบอัจฉริยะ หรือ Intelligentization ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มใช้ “ดิจิทัล” เพื่อสร้างสังคมและอุตสาหกรรมที่จะมีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้าตามที่สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้กำหนดไว้ ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมควรจะต้องตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ยุคดิจิทัลกำลังผลักดันให้บริษัทโทรคมนาคมต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการพัฒนาบุคลากร”

มร. แอนดรูว์ เจ. วอร์เนค ที่ปรึกษาด้านฮิวแมนแคปิตอล จากดีลอยท์ ไชน่า

มร. แอนดรูว์ เจ. วอร์เนค ที่ปรึกษาด้านฮิวแมนแคปิตอล จากดีลอยท์ ไชน่า

ผู้เข้าร่วมงานหลายรายมองว่าการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทุกประเทศและทุกองค์กร มร. แอนดรูว์ เจ. วอร์เนค ที่ปรึกษาด้านฮิวแมนแคปิตอล จากดีลอยท์ ไชน่า กล่าวว่า “ผู้บริหารและผู้นำธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พบเจอกับความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งยังมีความแตกต่างในเรื่องค่าแรง การออกกฎหมายควบคุม วิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม และภาษาที่เห็นได้ชัดในภูมิภาคนี้ ธรรมชาติของผู้คนที่แตกต่างกันในภูมิภาคส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับใช้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ไอซีทีได้กลายเป็นจักรกลสำคัญที่คอยขับเคลื่อนการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศต่างๆ ที่บริษัทได้เข้าดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการแบ่งปันความรู้ด้านไอซีทีกับชุมชนในแต่ละท้องที่ จัดหาเทคโนโลยีด้านไอซีทีเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับสร้างบุคลากรด้านไอซีที

Huawei Southeast Asia Talent Development Forum

Seeds for the Future เป็นโครงการเพื่อสังคมที่หัวเว่ยดำเนินการอยู่ทั่วโลก โดยโครงการนี้จะคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ที่ทำงานกับหน่วยงานด้านไอซีทีของรัฐบาล ไปศึกษาดูงานในประเทศจีน และตลอดระยะเวลาโครงการ หัวเว่ยจะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไอซีทีในการบริหารงานให้กับบุคลากรด้านไอซีทีรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ และช่วยเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศเหล่านั้น โครงการนี้ได้ดำเนินการใน 96 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน มีนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ไปดูงานในประเทศจีนแล้วกว่า 2,648 คน

ในงานฟอรั่ม หัวเว่ยยังได้เผยแพร่รายงาน CSP Workforce Transformation Implementation Experience Exploratory Report ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสำรวจและการนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงข้อสรุปด้านกลยุทธ์และทักษะต่างๆ ท่ามกลางปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิทัล รายงานฉบับนี้เป็นการวิจัยผสมผสานข้อมูลเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด้วยการตีความจากงานวิจัยมากมาย รวมไปถึงข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระบบการสื่อสาร (Communication Service Provider: CSP) ชั้นนำจากทั่วโลก และหนึ่งในผลสรุปของรายงานนี้คือ การกำหนดบทบาทหลัก 78 ประการที่เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านแรงงาน