ฮิตาชิ – เอสซีจี ร่วมมือส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน และอื่นๆ ด้วย IoT

ฮิตาชิกรุ๊ปและเอสซีจี ประสานความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด้านอื่นๆโดยใช้ IoT

กรุงเทพฯ, 18 กันยายน 2561 — บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (“Hitachi Asia (Thailand)”) และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (“SCG-CBM”) ได้แถลงความสำเร็จในการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงานของ SCG-CBM และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด้านอื่นๆ

 

 

นับจากนี้ ทั้งสามบริษัทจะดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นส์ โดยใช้ Lumada ซึ่งเป็น IoT แพลทฟอร์ม หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ของฮิตาชิ และระบบการตรวจสอบร่วมกัน นอกจากนี้จะส่งเสริมโครงการริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่านับตั้งแต่ในโรงงานผลิตไปจนถึงกระบวนการจัดส่ง

 

 

ปัจจุบัน จำนวนประชากรวัยทำงานกำลังลดลงในญี่ปุ่น จีน และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ดังนั้นโรงงานผลิตและธรุกิจลอจิสติกส์จึงไม่เพียงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดจำนวนแรงงานลง แต่ยังต้องเสริมการผลิตที่เพิ่มมูลค่าได้ในระดับสูง และการปฏิบัติงานด้านการจัดส่งที่ออพติไมซ์หรือเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าได้ทั้งระบบ ทดแทนแบบเดิมที่เป็นการออพติไมซ์แยกเป็นแต่ละส่วน ปัจจุบันมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเพื่อมุ่งจัดการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขประเด็นทางสังคมต่างๆ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เช่น เอไอ หรือ Artificial Intelligent, IoT และหุ่นยนต์ โดยเฉพาะโครงกาไทยแลนด์ 4.0 และ Society 5.0 ในญี่ปุ่น ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อน

 

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมิคอล และผลิตบรรจุภัณฑ์ในระดับโลก โดยมี SCG-CBM ทำหน้าที่ผลิตและกระจายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจากบริษัทดำเนินงานในหลายกลุ่มธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเสริมขีดความสามารถด้านการผลิตด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

 

ฮิตาชิมีกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นอุตสากรรมไฟฟ้า/พลังงาน, อุตสาหกรรม/การกระจายสินค้า/น้ำ, การพัฒนาเมือง และการเงิน/โครงสร้างทางสังคม/การดูแลสุขภาพ ซึ่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาในอุตสาหกรรมต่างๆมาอย่างยาวนาน ทำให้ฮิตาชิพัฒนาและนำเสนอดิจิทัลโซลูชั่นส์ได้อย่างหลากหลาย ผ่านการทำงานแบบประสานความร่วมมือ หรือ Collaborative Creation กับลูกค้า โดยใช้ Lumada ซึ่งเป็น IoT แพลทฟอร์ม ของฮิตาชิ เพื่อให้การสนับสนุน แก้ไขปัญหาของลูกค้า โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ฮิตาชิได้เปิดตัว “ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในประเทศไทย เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง

 

 

จากเป้าหมายของ SCG-CBM ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประกอบกับการนำเสนอดิจิทัลโซลูชั่นส์ของฮิตาชิ และฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) สู่ทั่วโลก ทั้งสามบริษัทจึงเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านอื่นๆ

 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือโรงงานปูนซีเมนต์ของ SCG-CBM ในอำเภอทุ่งสงทางภาคใต้ของประเทศไทย มีการใช้ Factory Simulator ซึ่งเป็นโซลูชั่นหลักของ Lumada ของฮิตาชิ ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงกำลังการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาแผนการผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งโรงงานได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดการใช้พลังงานลง ส่วนในการนำส่งปูนซีเมนต์ ก็เช่นกัน ฮิตาชิจะวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการของรถขนส่งปูนซีเมนต์ และพัฒนาแผนการขนส่งที่ดีที่สุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านลอจิสติกส์และสินค้าคงคลังลง

 

บริษัททั้งสามจะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งผลรับ เพื่อพิจารณาร่วมมือในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของฮิตาชิ รวมทั้งพิจารณาขยายขอบเขตการใช้งานต่างๆ ทั้งนี้ ฮิตาชิ และฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จะสร้างบริการรูปแบบใหม่ผ่านการประสานความร่วมมือกับ SCG-CBM และมุ่งมั่นพัฒนาบริการบนโซลูชั่นหลักของ Lumada

 

 

ความเห็นจากนาย ชนะ ภูมี รองประธาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

 

“ฮิตาชิ กับ SCG มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการนำ ดิจิทัล เทคโนโลยี ในส่วนที่ ฮิตาชิ มีความชำนาญ มาร่วมกันพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ Co-Creating เพื่อช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย โดยความร่วมมือในครั้งนี้เริ่มจากการจัดการด้านพลังงาน และคงจะขยายความร่วมมือไปในด้านอื่น ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Industry 4.0 ของบริษัท”

 

ความเห็นจากนายจุน อาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้า บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

 

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มต้นการประสานความร่วมมือกับ SCG-CBM ซึ่งจะเป็นผู้นำให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป ผมเชื่อว่าดิจิทัลเทคโนโลยีของฮิตาชิที่ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงการกระจายสินค้า ประสานความร่วมมือโดยใช้ Lumada จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราจะทำงานร่วมกับ SCG-CBM เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป้าหมายที่จะทำให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประสบความสำเร็จ”

 

ความเห็นจากนายโยชิโตะ โคดะมะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

 

“ผมรู้สึกยินดีที่กลุ่มฮิตาชิมีส่วนร่วมกับ SCG-CBM ในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าไปอีกขั้นโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของเรา ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย “ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่ได้เปิดตัวเมื่อวานนี้ จะทำให้กลุ่มฮิตาชิสามารถสนับสนุนการเดินหน้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้เป็นอย่างดี”

ภาพกระบวนการของแนวคิด Factory Simulator