ฮิตาชิ ปลื้ม Lumada Center ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายสมศักดิ์ กาญจนาคาร ผู้อำนวยการศูนย์ Lumada Center  ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐได้กำหนดขึ้น ทางบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, “Hitachi”) และบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด ได้มีการเปิดตัว ศูนย์ลูมาด้า (Lumada Center) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นศูนย์ลูมาด้าแห่งแรกของฮิตาชิ ซึ่งเกิดขึ้นจากนำความสำเร็จในการพัฒนาอินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์(ไอโอที) จากประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้ง ญี่ปุ่น จีน และ สหรัฐอเมริกา มารวมกันไว้ที่ศูนย์ลูมาด้าแห่งนี้

สำหรับศูนย์ลูมาด้าเป็นการนำเสนอโซลูชั่นส์ อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์(ไอโอที) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างโซลูชั่นส์ดิจิทัลจากการร่วมกันคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป และด้วยการใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) ของศูนย์ลูมาด้าจะสามารถขับเคลื่อนการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และเชิงแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการได้ ซึ่งฮิตาชิ(Hitachi) ตั้งเป้าที่จะเข้าถึงโรงงานทั่วประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเชิงปฏิบัติการมาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

ฮิตาชิ ปลื้ม Lumada Center ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ ลูมาด้า หมายถึง โซลูชั่นบริการและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงของฮิตาชิที่วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อผลักดันนวัตกรรมดิจิทัล โดยเป็นแพลตฟอร์มของอิตาชิผ่านการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า สนับสนุนการสรรค์สร้างร่วมกันผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กระบวนการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence – AI) รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication technology – ICT)  เป็นต้น

ฮิตาชิ ปลื้ม Lumada Center ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

“การเปิดศูนย์ลูมาด้าจะช่วยนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีไอโอทีและการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรมด้วย โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ศูนย์เปิดให้บริการเมื่อกันยายน 2561 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษามีความสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว 136 องค์กร และมีจำนวนคำสั่งซื้อแล้ว 11 รายการ โดยคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ลูมาด้าอีกจำนวนมากเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก” นายสมศักดิ์กล่าว

คุณ อากิฮิโร โอฮาชิ Executive Director, Smart Manufacturing and IoT Business Center Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า LumadaCenter เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจเชิงมูลค่าแบบยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ บริษัทจะสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของประเทศไทยต่อไป โดยยกระดับเป้าหมายหลักของบริษัทในการสรรค์สร้างร่วมกันกับหุ้นส่วน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะกลไกหลักเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม ธุรกิจ และประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะนำโซลูชั่นส์ไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอีกด้วย