dtac

dtac มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

dtac มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ในโครงการ “อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ”

คุณภารไดย ธีระธาดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร (สองจากซ้าย) และ คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ซ้าย) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ในโครงการ “อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ” จำนวนเงิน 1,347,570 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณพิเศษ จียาศักดิ์ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท (สองจากขวา) และ คุณฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนท์เอนเตอร์ (ขวา) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ

dtac

โดรงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างดีแทค และ อสมท เชิญชวนลูกค้าผู้ใช้บริการในระบบดีแทค ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านช่องทาง *420*100 # โทรออก ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะนำไปผลิตถุงยังชีพ อาหารปรุงสุก และเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลดในลำดับต่อไป.