AIS Business Cloud Co-Location

AIS ได้รับความไว้วางใจจาก AIA ใช้บริการ Co-Location ศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์

AIS ได้รับความไว้วางใจจาก AIA ใช้บริการ Co-Location ศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมรองรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล 4.0

เอไอเอส ผู้นำบริการโซลูชั่นส์เพื่อธุรกิจแบบครบวงจร และผู้ให้บริการคลาวด์เต็มรูปแบบ อันดับ 1 ของไทย ได้รับความไว้วางใจจากเอไอเอ ประเทศไทย เลือกใช้บริการ Co-Location ที่ศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT ในระดับสากล ในการติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประจำประเทศไทย

นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส และ นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย

นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย และนายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส

นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากทางเอไอเอ ในการเลือกใช้บริการศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ เพื่อใช้ติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประจำประเทศไทย โดยทางเอไอเอ ได้พิจารณาจากหลากหลายปัจจัย และจากจำนวนผู้ให้บริการในระดับภูมิภาคเอเชียหลายแห่ง จนตัดสินใจเลือกใช้บริการจากเรา ด้วยความพร้อมที่รองรับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT อย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่า จะช่วยให้คุณภาพในการบริการที่ดี พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิธิภาพ”

นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับระบบดาต้า เซ็นเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีของเอไอเอ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตของกลุ่มบริษัทเอไอเออย่างต่อเนื่อง เราจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการจากไอเอเอส เนื่องจากมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานชั้นนำระดับโลกของศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้โดยตรงสู่เกตเวย์หลักของระบบโทรคมนาคมทั้งของไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้รับบริการที่ครบวงจรสำหรับ Digital Infrastructure เพื่อรองรับและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจของเอไอเอในยุคดิจิทัล 4.0 ต่อไป”

ais-co-location-service-trusted-by-aia

บริการ Co location ใน AIS Data Center เป็นหนึ่งในบริการ “AIS Business Cloud” ที่ให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบควบคุมความเย็นและความชื้น ระบบการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และระบบกล้องวงจรปิดแบบ CCTV ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่ายและดูแลระบบคอมพิวเตอร์เอง ตอบสนองการดำเนินธุรกิจของลูกค้าองค์กร

โดยองค์กรที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ http://business.ais.co.th/th/product/co-location